Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Alive (sau đây gọi là "Chúng tôi") cam kết thực hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau, để xây dựng một cơ cấu bảo vệ thông tin cá nhân và tạo ra ý thức về sự quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho toàn bộ nhân viên. Chúng tôi nhấn mạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng mọi nhân viên trong công ty đều hiểu rõ về điều này và thực hiện một cách nghiêm túc.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo quản thông tin cá nhân của khách hàng ở trạng thái chính xác và mới nhất, đồng thời triển khai các biện pháp an ninh để ngăn chặn các rủi ro như truy cập trái phép, mất mát, hỏng hóc, can thiệp hay rò rỉ thông tin cá nhân. Điều này bao gồm việc duy trì và quản lý hệ thống an ninh, thiết lập cơ cấu quản lý, và đào tạo nhân viên để tạo ra một môi trường an toàn cho thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp để liên hệ với họ, gửi các thông tin và bản tin, cung cấp thông tin về các dịch vụ và trả lời các câu hỏi của họ. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin này một cách hợp pháp và chỉ cho các mục đích đã được thông báo trước.

Cấm tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp sau đây:

• Khách hàng đã đồng ý cho phép.
• Khi cần cung cấp thông tin cho các đối tác thực hiện các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
• Khi bắt buộc phải tiết lộ thông tin dựa trên yêu cầu của pháp luật.

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật toàn diện để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân của bản thân

Nếu khách hàng mong muốn kiểm tra, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bản thân, chúng tôi sẽ thực hiện thao tác này sau khi xác nhận danh tính của khách hàng.

Sử dụng Google Analytics

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics để cung cấp dịch vụ tốt hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng, thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu về việc sử dụng trang web. Trong quá trình này, thông tin như địa chỉ IP của khách hàng có thể được thu thập thông qua "Cookie". Tuy nhiên, thông tin thu thập qua "Cookie" không thể xác định danh tính cá nhân của cá nhân.
Dữ liệu đã thu thập được quản lý theo chính sách bảo mật của Google.
Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với quá trình xử lý dữ liệu của Google và trang web của chúng tôi như đã nêu trên.

[ Chính sách bảo mật của Google ]
Chính sách & Điều khoản | Chính sách bảo mật
Chính sách & Điều khoản | Công nghệ

Tuân thủ và xem xét pháp luật và các quy định

Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp của Nhật Bản và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, đồng thời chúng tôi sẽ xem xét lại nội dung của Chính sách này và nỗ lực để cải thiện nó.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ theo thông tin sau nếu có thắc mắc về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

Công ty TNHH Alive
Tầng 4, Toà nhà Yoshikatsura, 3-2-5 Ōsu, Quận Trung, Thành phố Nagoya
Mã bưu chính: 460-0011
Điện thoại: 052-684-5558
Fax: 052-684-5578